k.ú.: 724513 - Podůlšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572951 - Podůlšany NUTS5 CZ0532572951
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 2276384
zahrada 105 78042
ovoc. sad 3 27121
travní p. mez, stráň 1 254
travní p. 67 487708
lesní poz 15 180913
vodní pl. nádrž umělá 4 5654
vodní pl. tok přirozený 4 23086
vodní pl. tok umělý 7 14943
zast. pl. zbořeniště 1 677
zast. pl. 86 56490
ostat.pl. jiná plocha 20 24266
ostat.pl. manipulační pl. 3 17876
ostat.pl. neplodná půda 3 3108
ostat.pl. ostat.komunikace 48 97685
ostat.pl. pohřeb. 1 992
ostat.pl. silnice 3 42620
ostat.pl. zeleň 2 643
Celkem KN 460 3338462
Par. DKM 460 3338462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 84
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 133
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.08.2014
DKM 1:1000 04.09.2000
ZMVM 1:2000 21.12.1989 04.09.2000
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.09.2020 16:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička