k.ú.: 724505 - Podsedice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 994 4835999
zahrada 190 147661
ovoc. sad 21 64689
travní p. 37 39991
lesní poz 16 29660
vodní pl. nádrž přírodní 4 7792
vodní pl. nádrž umělá 4 15863
vodní pl. tok přirozený 81 40696
vodní pl. tok umělý 23 13710
vodní pl. zamokřená pl. 1 166
zast. pl. společný dvůr 9 8712
zast. pl. zbořeniště 23 6897
zast. pl. 238 99688
ostat.pl. dráha 10 32335
ostat.pl. jiná plocha 43 17484
ostat.pl. manipulační pl. 48 84579
ostat.pl. mez, stráň 1 420
ostat.pl. neplodná půda 87 61399
ostat.pl. ostat.komunikace 124 80645
ostat.pl. silnice 10 60884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18897
ostat.pl. zeleň 15 6401
Celkem KN 1981 5674568
PK 10 38561
Celkem ZE 10 38561
Par. KMD 1981 5674568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 231
byt.z. byt 12
obč.z. byt 16
Celkem JED 28
LV 439
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 25.09.2020 04:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička