k.ú.: 724459 - Šamonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 509621 - Předotice NUTS5 CZ0314509621
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1962908
zahrada 42 26735
ovoc. sad 2 10391
travní p. 116 580161
lesní poz 33 290735
vodní pl. nádrž přírodní 8 6890
vodní pl. nádrž umělá 1 476
vodní pl. rybník 7 78953
vodní pl. tok umělý 39 9063
vodní pl. zamokřená pl. 7 17081
zast. pl. společný dvůr 1 529
zast. pl. zbořeniště 3 1797
zast. pl. 64 41844
ostat.pl. jiná plocha 13 17734
ostat.pl. manipulační pl. 16 20820
ostat.pl. neplodná půda 35 43322
ostat.pl. ostat.komunikace 64 73605
ostat.pl. silnice 41 41568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10018
ostat.pl. zeleň 1 157
Celkem KN 752 3234787
Par. KMD 752 3234787
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 63
LV 130
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2016
KM-D 1:2000 13.12.1999 30.09.2016
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 29.09.2020 15:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička