k.ú.: 724432 - Podolí II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 509621 - Předotice NUTS5 CZ0314509621
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1822064
zahrada 39 41692
ovoc. sad 4 13432
travní p. 144 597584
lesní poz 48 147838
vodní pl. nádrž přírodní 1 342
vodní pl. nádrž umělá 5 2533
vodní pl. tok umělý 25 9568
zast. pl. společný dvůr 1 187
zast. pl. zbořeniště 3 550
zast. pl. 66 34800
ostat.pl. jiná plocha 15 15786
ostat.pl. manipulační pl. 23 20189
ostat.pl. neplodná půda 34 58354
ostat.pl. ostat.komunikace 67 50526
ostat.pl. silnice 64 92035
ostat.pl. zeleň 3 3043
Celkem KN 841 2910523
Par. KMD 841 2910523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 66
LV 104
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
KM-D 1:2000 02.05.2000 31.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 02.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.09.2020 15:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička