k.ú.: 724335 - Podolí u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 569496 - Podolí NUTS5 CZ0723569496
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 905961
zahrada 167 158008
ovoc. sad 3 12738
travní p. 401 1126230
lesní poz 60 3208278
vodní pl. tok přirozený 18 23824
zast. pl. zbořeniště 1 602
zast. pl. 164 57007
ostat.pl. jiná plocha 39 10506
ostat.pl. manipulační pl. 41 37038
ostat.pl. neplodná půda 156 99729
ostat.pl. ostat.komunikace 96 85050
ostat.pl. silnice 56 19946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6434
Celkem KN 1511 5751351
Par. KMD 1511 5751351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 93
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 141
LV 231
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2017
KM-D 1:2000 19.05.2000 27.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:01

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.