k.ú.: 724327 - Podolí u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 2897800
zahrada 258 116665
travní p. 102 314032
lesní poz 48 227468
vodní pl. nádrž přírodní 1 39
vodní pl. nádrž umělá 5 17332
vodní pl. tok přirozený 16 4918
zast. pl. společný dvůr 2 672
zast. pl. zbořeniště 5 2775
zast. pl. 158 51645
ostat.pl. jiná plocha 70 89257
ostat.pl. manipulační pl. 14 6820
ostat.pl. neplodná půda 46 34300
ostat.pl. ostat.komunikace 98 70496
ostat.pl. pohřeb. 2 1410
ostat.pl. silnice 94 90831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12088
Celkem KN 1298 3938548
Par. KMD 1298 3938548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 154
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 251
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 13.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.07.2019 07:15

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.