k.ú.: 724327 - Podolí u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 2896879
zahrada 258 116613
travní p. 98 314032
lesní poz 48 227468
vodní pl. nádrž přírodní 1 39
vodní pl. nádrž umělá 5 17332
vodní pl. tok přirozený 14 4918
zast. pl. společný dvůr 2 672
zast. pl. zbořeniště 5 2775
zast. pl. 162 52071
ostat.pl. jiná plocha 69 88942
ostat.pl. manipulační pl. 14 6820
ostat.pl. neplodná půda 45 34300
ostat.pl. ostat.komunikace 98 70496
ostat.pl. pohřeb. 4 1761
ostat.pl. silnice 94 90831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12088
Celkem KN 1269 3938037
Par. KMD 1269 3938037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 158
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 254
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 13.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 14:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.