k.ú.: 724319 - Podolí u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516864 - Podolí NUTS5 CZ0714516864
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1481401
zahrada 125 137785
ovoc. sad 1 16547
travní p. 35 157417
lesní poz 7 29651
vodní pl. rybník 1 1923
vodní pl. tok přirozený 15 12119
vodní pl. tok umělý 1 898
zast. pl. zbořeniště 3 387
zast. pl. 98 30866
ostat.pl. jiná plocha 14 42447
ostat.pl. manipulační pl. 14 3378
ostat.pl. neplodná půda 9 2400
ostat.pl. ostat.komunikace 71 92145
ostat.pl. pohřeb. 1 2072
ostat.pl. silnice 4 14252
ostat.pl. zeleň 54 136676
Celkem KN 574 2162364
Par. DKM 574 2162364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 98
LV 134
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.10.2006 1:1000 01.11.2006 *)
DKM 1:1000 01.11.2005 měřeno (intravilán)
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.08.2019 18:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.