k.ú.: 724297 - Olešnice u Bouzova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 718377
zahrada 106 68019
travní p. 12 3296
lesní poz 1 378
vodní pl. tok přirozený 12 1095
zast. pl. zbořeniště 4 620
zast. pl. 75 28045
ostat.pl. jiná plocha 11 6726
ostat.pl. ostat.komunikace 55 22807
ostat.pl. silnice 42 18609
Celkem KN 523 867972
Par. KMD 523 867972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 58
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 76
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 06.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.