k.ú.: 724271 - Podolí nad Bobrůvkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596469 - Podolí NUTS5 CZ0635596469
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 1571421
zahrada 80 41055
ovoc. sad 1 3847
travní p. 280 404311
lesní poz 89 367431
vodní pl. nádrž umělá 1 3056
vodní pl. tok přirozený 11 5957
vodní pl. tok umělý 16 7626
zast. pl. zbořeniště 2 253
zast. pl. 58 23627
ostat.pl. jiná plocha 18 11237
ostat.pl. manipulační pl. 5 3440
ostat.pl. neplodná půda 8 3629
ostat.pl. ostat.komunikace 29 41261
ostat.pl. silnice 3 16595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 546
ostat.pl. zeleň 1 1205
Celkem KN 959 2506497
Par. KMD 959 2506497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 55
LV 72
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 22:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.