k.ú.: 724262 - Podolí nad Olšavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592501 - Podolí NUTS5 CZ0722592501
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1239 3230438
zahrada 285 165477
ovoc. sad 4 8169
travní p. 354 606639
lesní poz 163 963836
vodní pl. tok přirozený 41 55089
vodní pl. tok umělý 7 6083
vodní pl. zamokřená pl. 4 21725
zast. pl. zbořeniště 24 4076
zast. pl. 388 122248
ostat.pl. dráha 2 36349
ostat.pl. jiná plocha 206 103354
ostat.pl. manipulační pl. 55 32517
ostat.pl. neplodná půda 486 367937
ostat.pl. ostat.komunikace 151 206550
ostat.pl. silnice 19 67298
ostat.pl. zeleň 30 9824
Celkem KN 3458 6007609
Par. DKM 1720 4094348
Par. KMD 1738 1913261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 143
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. výroba 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 370
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 688
spoluvlastník 942

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
DKM-KPÚ 1:1000 04.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 00:46

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.