k.ú.: 724254 - Podolí u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583634 - Podolí NUTS5 CZ0643583634
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2450 4974997
zahrada 510 192984
ovoc. sad 35 49979
travní p. 115 19729
lesní poz 55 86344
vodní pl. nádrž umělá 1 4447
vodní pl. tok přirozený 101 27429
vodní pl. tok umělý 17 1644
vodní pl. zamokřená pl. 11 6344
zast. pl. společný dvůr 1 497
zast. pl. zbořeniště 10 2851
zast. pl. 671 170627
ostat.pl. dálnice 25 135864
ostat.pl. jiná plocha 191 104003
ostat.pl. manipulační pl. 49 48607
ostat.pl. neplodná půda 83 48295
ostat.pl. ostat.komunikace 409 144060
ostat.pl. pohřeb. 3 2800
ostat.pl. silnice 172 201303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 25909
ostat.pl. zeleň 30 6270
Celkem KN 4953 6254983
Par. DKM 4953 6254983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 324
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 40
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 3
Celkem BUD 664
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 1040
spoluvlastník 1479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2012
THM-G 1:2000 15.02.1973 10.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička