k.ú.: 724238 - Podolí u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 122456
zahrada 18 20545
travní p. 215 960040
lesní poz 64 499586
vodní pl. nádrž přírodní 1 89
vodní pl. nádrž umělá 2 1079
vodní pl. tok umělý 20 5116
vodní pl. zamokřená pl. 2 6118
zast. pl. 41 18236
ostat.pl. dráha 1 34379
ostat.pl. jiná plocha 16 5936
ostat.pl. manipulační pl. 3 2677
ostat.pl. neplodná půda 70 71847
ostat.pl. ostat.komunikace 41 24241
ostat.pl. pohřeb. 1 396
ostat.pl. silnice 55 20981
ostat.pl. zeleň 3 164
Celkem KN 578 1793886
Par. KMD 578 1793886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 18
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 41
LV 62
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 03.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 22:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.