k.ú.: 724203 - Sychrov nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536326 - Mnichovo Hradiště NUTS5 CZ0207536326
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 2132165
zahrada 156 128672
ovoc. sad 33 148724
travní p. 164 480017
lesní poz 30 543975
vodní pl. nádrž umělá 2 1613
vodní pl. rybník 2 6555
vodní pl. tok přirozený 6 51623
zast. pl. společný dvůr 2 498
zast. pl. zbořeniště 6 2796
zast. pl. 304 64477
ostat.pl. dráha 1 23128
ostat.pl. jiná plocha 54 55564
ostat.pl. manipulační pl. 21 23018
ostat.pl. neplodná půda 28 70209
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 501
ostat.pl. ostat.komunikace 60 81407
ostat.pl. silnice 9 65936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3052
ostat.pl. zeleň 3 330
Celkem KN 1375 3884260
Par. DKM 2 1869
Par. KMD 1373 3882391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 198
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 304
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 423
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.05.2010
S-SK GS 1:2880 1842 21.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička