k.ú.: 724092 - Podmoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 1296753
zahrada 48 50811
travní p. 137 549040
lesní poz 133 1158745
vodní pl. nádrž umělá 6 4618
vodní pl. rybník 2 7048
vodní pl. zamokřená pl. 2 1154
zast. pl. společný dvůr 1 528
zast. pl. 57 28648
ostat.pl. jiná plocha 19 21824
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 100
ostat.pl. manipulační pl. 17 20803
ostat.pl. neplodná půda 129 75528
ostat.pl. ostat.komunikace 70 47283
ostat.pl. silnice 1 19695
Celkem KN 859 3282578
Par. KMD 859 3282578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 56
LV 81
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.05.2019 07:27

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.