k.ú.: 724092 - Podmoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540552 - Krásná Hora nad Vltavou NUTS5 CZ020B540552
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 1298187
zahrada 48 50811
travní p. 140 553609
lesní poz 133 1158745
vodní pl. nádrž umělá 6 4618
vodní pl. rybník 2 7048
vodní pl. zamokřená pl. 2 1154
zast. pl. společný dvůr 1 528
zast. pl. 57 28648
ostat.pl. jiná plocha 18 19092
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 100
ostat.pl. manipulační pl. 17 20803
ostat.pl. neplodná půda 124 72257
ostat.pl. ostat.komunikace 70 47283
ostat.pl. silnice 1 19695
Celkem KN 859 3282578
Par. KMD 859 3282578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 56
LV 81
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.