k.ú.: 724084 - Podmoky u Městce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599590 - Podmoky NUTS5 CZ0208599590
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1131 7700342
zahrada 108 139517
ovoc. sad 21 75850
travní p. 52 86481
lesní poz 3 24441
vodní pl. nádrž umělá 1 1228
vodní pl. tok přirozený 3 20420
vodní pl. tok umělý 6 2899
zast. pl. zbořeniště 3 235
zast. pl. 159 98142
ostat.pl. jiná plocha 32 40185
ostat.pl. manipulační pl. 6 8448
ostat.pl. neplodná půda 54 59097
ostat.pl. ostat.komunikace 225 123296
ostat.pl. pohřeb. 2 4297
ostat.pl. silnice 9 87355
ostat.pl. zeleň 5 6293
Celkem KN 1820 8478526
Par. KMD 1820 8478526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 14
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 359
spoluvlastník 757

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2015
S-SK GS 1:2880 1841 17.08.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 30.09.2020 04:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička