k.ú.: 724076 - Podmokly nad Berounkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560081 - Podmokly NUTS5 CZ0326560081
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 4143460
zahrada 150 112847
travní p. 142 704124
lesní poz les s budovou 6 243
lesní poz 57 3036945
vodní pl. nádrž umělá 5 11085
vodní pl. tok přirozený 13 21815
vodní pl. tok umělý 1 87
vodní pl. zamokřená pl. 4 5824
zast. pl. zbořeniště 1 44
zast. pl. 236 120148
ostat.pl. jiná plocha 58 115001
ostat.pl. manipulační pl. 33 45576
ostat.pl. neplodná půda 11 15272
ostat.pl. ostat.komunikace 89 199967
ostat.pl. silnice 11 75986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7720
ostat.pl. zeleň 2 490
Celkem KN 1154 8616634
Par. DKM 1154 8616634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 156
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 239
LV 261
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.12.2011
DKM 1:1000 18.11.2010
THM-G 1:2000 20.04.1981 08.12.2011
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.