k.ú.: 724033 - Podluhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531685 - Podluhy NUTS5 CZ0202531685
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 3271023
zahrada 335 185693
ovoc. sad 1 3818
travní p. 155 272025
lesní poz les(ne hospodář) 1 1493
lesní poz 74 611658
vodní pl. nádrž umělá 4 1740
vodní pl. rybník 8 59212
vodní pl. tok přirozený 28 21076
vodní pl. tok umělý 60 14576
vodní pl. zamokřená pl. 6 718
zast. pl. společný dvůr 1 612
zast. pl. zbořeniště 2 409
zast. pl. 364 92155
ostat.pl. jiná plocha 83 19928
ostat.pl. manipulační pl. 13 14812
ostat.pl. neplodná půda 28 11216
ostat.pl. ostat.komunikace 131 119282
ostat.pl. silnice 35 61330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17904
ostat.pl. zeleň 2 57
Celkem KN 2018 4780737
PK 23 198881
GP 16 120627
Celkem ZE 39 319508
Par. KMD 2018 4780737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 206
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 357
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 429
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 30.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička