k.ú.: 724009 - Podlíšťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571911 - Nasavrky NUTS5 CZ0531571911
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 137
orná půda 227 1948283
zahrada 129 92332
ovoc. sad 2 6764
travní p. 151 516660
lesní poz les s budovou 1 2
lesní poz 98 397503
vodní pl. nádrž umělá 2 2523
vodní pl. rybník 4 83093
vodní pl. tok přirozený 5 13930
zast. pl. společný dvůr 1 176
zast. pl. 104 39906
ostat.pl. jiná plocha 11 6239
ostat.pl. manipulační pl. 7 4081
ostat.pl. neplodná půda 64 26726
ostat.pl. ostat.komunikace 67 68452
ostat.pl. silnice 11 30873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 450
Celkem KN 886 3238130
Par. KMD 886 3238130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 97
LV 134
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2014
S-SK GS 1:2880 1838 23.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 13:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.