k.ú.: 723983 - Podlešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532754 - Podlešín NUTS5 CZ0203532754
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 691 2871728
zahrada 182 97513
ovoc. sad 58 273079
travní p. 81 98252
lesní poz 7 54940
vodní pl. nádrž umělá 12 6977
vodní pl. tok přirozený 19 22264
vodní pl. tok umělý 2 197
zast. pl. zbořeniště 9 2074
zast. pl. 220 81400
ostat.pl. dráha 11 104199
ostat.pl. jiná plocha 211 367228
ostat.pl. manipulační pl. 55 30815
ostat.pl. neplodná půda 103 58995
ostat.pl. ostat.komunikace 150 86176
ostat.pl. silnice 17 20805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2298
ostat.pl. zeleň 18 19846
Celkem KN 1848 4198786
Par. KMD 1848 4198786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 204
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 30
LV 285
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2016 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.05.2019 15:30

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.