k.ú.: 723983 - Podlešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532754 - Podlešín NUTS5 CZ0203532754
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 693 2871728
zahrada 182 97513
ovoc. sad 58 273079
travní p. 81 98252
lesní poz 7 54940
vodní pl. nádrž umělá 12 6977
vodní pl. tok přirozený 19 22086
vodní pl. tok umělý 2 197
zast. pl. zbořeniště 9 2074
zast. pl. 220 81301
ostat.pl. dráha 11 104199
ostat.pl. jiná plocha 218 367505
ostat.pl. manipulační pl. 55 30815
ostat.pl. neplodná půda 103 58995
ostat.pl. ostat.komunikace 150 86176
ostat.pl. silnice 17 20805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2298
ostat.pl. zeleň 18 19846
Celkem KN 1857 4198786
Par. KMD 1857 4198786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 205
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 30
LV 286
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2016 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 03:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.