k.ú.: 723916 - Podlesí nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506460 - Budišov nad Budišovkou NUTS5 CZ0805506460
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 768070
zahrada 90 80788
travní p. 206 6991554
lesní poz ostat.komunikace 19 24829
lesní poz 156 2986679
vodní pl. nádrž umělá 8 1481
vodní pl. rybník 3 5204
vodní pl. tok přirozený 17 24795
vodní pl. tok umělý 5 4316
vodní pl. zamokřená pl. 6 11467
zast. pl. zbořeniště 7 5494
zast. pl. 114 58201
ostat.pl. jiná plocha 91 111346
ostat.pl. manipulační pl. 5 40005
ostat.pl. neplodná půda 88 195749
ostat.pl. ostat.komunikace 103 185804
ostat.pl. pohřeb. 2 2079
ostat.pl. silnice 5 57246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5114
ostat.pl. zeleň 87 266166
Celkem KN 1029 11826387
Par. DKM 1028 11826265
Par. KMD 1 122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 21
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 112
LV 156
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.02.2019 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ)
DKM-KPÚ 28.12.2012 1:1000 28.12.2012 *) DKM na části k.ú. v prostoru KPÚ
KMD 1:1000 28.06.2010 14.02.2019 KMD na části k.ú. (mimo oblast KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 01.10.2020 05:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička