k.ú.: 723886 - Podlesí nad Litavkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564486 - Podlesí NUTS5 CZ020B564486
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 511779
zahrada 473 289792
travní p. 199 315433
lesní poz 61 2796899
vodní pl. nádrž přírodní 2 2322
vodní pl. nádrž umělá 4 1220
vodní pl. tok přirozený 6 3136
zast. pl. zbořeniště 3 573
zast. pl. 681 135477
ostat.pl. jiná plocha 134 118675
ostat.pl. manipulační pl. 24 19101
ostat.pl. neplodná půda 36 28768
ostat.pl. ostat.komunikace 191 100131
ostat.pl. silnice 26 40208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 18673
ostat.pl. zeleň 8 2588
Celkem KN 2000 4384775
Par. DKM 2000 4384775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 415
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 147
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 663
LV 661
spoluvlastník 851

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2880 24.11.2003
ZMVM 1:2880 01.01.1990 24.11.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 11:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.