k.ú.: 723860 - Podlažice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571539 - Chrast NUTS5 CZ0531571539
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 2272341
zahrada 198 110503
ovoc. sad 14 58717
travní p. 111 278283
lesní poz 30 96290
vodní pl. nádrž přírodní 1 436
vodní pl. rybník 2 8733
vodní pl. tok přirozený 42 42331
vodní pl. tok umělý 1 354
zast. pl. společný dvůr 3 560
zast. pl. zbořeniště 5 4092
zast. pl. 194 72288
ostat.pl. jiná plocha 51 48319
ostat.pl. manipulační pl. 26 50206
ostat.pl. neplodná půda 88 44332
ostat.pl. ostat.komunikace 70 44774
ostat.pl. silnice 10 42694
ostat.pl. zeleň 4 54124
Celkem KN 1282 3229377
Par. DKM 1282 3229377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 93
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 174
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 323
spoluvlastník 681

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1988 30.09.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 15:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.