k.ú.: 723851 - Podkost - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 998526
zahrada 50 34861
ovoc. sad 30 553121
travní p. 94 153092
lesní poz 51 2427718
vodní pl. nádrž přírodní 3 2156
vodní pl. rybník 5 75970
vodní pl. tok přirozený 2 1584
vodní pl. zamokřená pl. 2 4677
zast. pl. společný dvůr 2 504
zast. pl. zbořeniště 2 469
zast. pl. 71 38952
ostat.pl. jiná plocha 24 6221
ostat.pl. manipulační pl. 5 14419
ostat.pl. neplodná půda 6 5869
ostat.pl. ostat.komunikace 59 35245
ostat.pl. silnice 11 74562
ostat.pl. zeleň 1 587
Celkem KN 603 4428533
Par. KMD 603 4428533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 68
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 143
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1842 15.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička