k.ú.: 723843 - Podkopná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585611 - Podkopná Lhota NUTS5 CZ0724585611
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 88843
zahrada 186 100285
travní p. 919 1369936
lesní poz les s budovou 2 446
lesní poz 472 2826822
vodní pl. nádrž umělá 2 586
vodní pl. tok přirozený 102 12015
zast. pl. společný dvůr 4 999
zast. pl. zbořeniště 19 2535
zast. pl. 341 50547
ostat.pl. jiná plocha 145 40574
ostat.pl. manipulační pl. 23 13810
ostat.pl. neplodná půda 192 184021
ostat.pl. ostat.komunikace 211 78544
ostat.pl. silnice 49 24876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 33575
Celkem KN 2795 4828414
Par. KMD 2795 4828414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 121
č.e. jiná st. 85
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 455
spoluvlastník 688

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 17.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 08:57

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.