k.ú.: 723843 - Podkopná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585611 - Podkopná Lhota NUTS5 CZ0724585611
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 88843
zahrada 179 100079
travní p. 912 1367519
lesní poz les s budovou 2 446
lesní poz 471 2825947
vodní pl. nádrž umělá 2 586
vodní pl. tok přirozený 102 12015
zast. pl. společný dvůr 4 999
zast. pl. zbořeniště 21 2838
zast. pl. 342 50608
ostat.pl. jiná plocha 138 39517
ostat.pl. manipulační pl. 23 13751
ostat.pl. neplodná půda 206 189439
ostat.pl. ostat.komunikace 209 77608
ostat.pl. silnice 49 24876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 33575
Celkem KN 2788 4828646
Par. KMD 2788 4828646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 121
č.e. jiná st. 86
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 332
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 452
spoluvlastník 685

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 17.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 03:40

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.