k.ú.: 723819 - Podivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548090 - Kaliště NUTS5 CZ0633548090
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 1108213
zahrada 80 54478
ovoc. sad 1 2762
travní p. 233 652810
lesní poz 147 925133
vodní pl. tok přirozený 2 608
vodní pl. zamokřená pl. 1 550
zast. pl. společný dvůr 8 784
zast. pl. zbořeniště 2 486
zast. pl. 53 22614
ostat.pl. jiná plocha 29 18069
ostat.pl. manipulační pl. 1 1845
ostat.pl. neplodná půda 140 66159
ostat.pl. ostat.komunikace 68 57061
ostat.pl. silnice 2 17839
Celkem KN 954 2929411
Par. KMD 954 2929411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 52
LV 112
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.01.2015
S-SK GS 1:2880 1838 16.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička