k.ú.: 723801 - Podhůří u Nepomuka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557862 - Kasejovice NUTS5 CZ0324557862
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 550055
zahrada 34 61969
ovoc. sad 1 6043
travní p. 160 589224
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 36 372682
vodní pl. nádrž umělá 4 2102
vodní pl. tok přirozený 4 7075
vodní pl. tok umělý 1 500
zast. pl. 38 15151
ostat.pl. dráha 9 16356
ostat.pl. jiná plocha 20 19575
ostat.pl. manipulační pl. 1 1810
ostat.pl. neplodná půda 42 28917
ostat.pl. ostat.komunikace 37 28168
ostat.pl. silnice 6 30374
ostat.pl. zeleň 13 2152
Celkem KN 456 1732181
Par. KMD 456 1732181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 72
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK GS 1:2880 1837 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.09.2020 16:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička