k.ú.: 723797 - Podhradní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588873 - Podhradní Lhota NUTS5 CZ0721588873
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 2211591
zahrada 229 154837
ovoc. sad 17 30001
travní p. 285 606094
lesní poz les s budovou 5 259
lesní poz ostat.komunikace 3 673
lesní poz 28 309220
vodní pl. tok přirozený 73 49263
vodní pl. tok umělý 2 855
vodní pl. zamokřená pl. 19 7430
zast. pl. zbořeniště 2 335
zast. pl. 275 84702
ostat.pl. dráha 5 38813
ostat.pl. jiná plocha 149 37855
ostat.pl. manipulační pl. 132 59183
ostat.pl. neplodná půda 105 62185
ostat.pl. ostat.komunikace 166 91109
ostat.pl. silnice 187 35507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12356
ostat.pl. zeleň 7 13273
Celkem KN 2533 3805541
Par. KMD 2533 3805541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
Celkem BUD 266
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 359
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 20.09.2020 20:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.