k.ú.: 723789 - Podhradí nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594636 - Podhradí nad Dyjí NUTS5 CZ0647594636
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1096731
zahrada 173 73636
travní p. 142 438457
lesní poz les s budovou 7 267
lesní poz les(ne hospodář) 1 10896
lesní poz 189 3543554
vodní pl. tok přirozený 20 337651
zast. pl. zbořeniště 2 310
zast. pl. 454 56043
ostat.pl. jiná plocha 246 132783
ostat.pl. manipulační pl. 14 6109
ostat.pl. neplodná půda 85 52694
ostat.pl. ostat.komunikace 118 105669
ostat.pl. pohřeb. 1 1344
ostat.pl. silnice 31 62946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 74 301120
ostat.pl. zeleň 13 1793
Celkem KN 1747 6222003
Par. DKM 364 1308009
Par. KMD 1383 4913994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 3
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 199
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 431
LV 329
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
DKM-KPÚ 03.03.2010 1:1000 12.04.2010 *) JPÚ-upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.09.2020 10:06

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.