k.ú.: 723703 - Podhořany u Ronova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572039 - Podhořany u Ronova NUTS5 CZ0531572039
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 3226896
zahrada 233 195311
ovoc. sad 68 383636
travní p. 181 547181
lesní poz les s budovou 5 184
lesní poz 49 238366
vodní pl. nádrž přírodní 1 9718
vodní pl. rybník 4 13285
vodní pl. tok přirozený 17 2397
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. 243 102979
ostat.pl. jiná plocha 38 14023
ostat.pl. manipulační pl. 2 611
ostat.pl. neplodná půda 106 107225
ostat.pl. ostat.komunikace 110 117281
ostat.pl. silnice 29 115032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 267990
Celkem KN 1689 5342124
Par. KMD 1689 5342124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 18
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 235
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 318
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 23:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.