k.ú.: 723703 - Podhořany u Ronova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572039 - Podhořany u Ronova NUTS5 CZ0531572039
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 546 3225758
zahrada 233 195349
ovoc. sad 68 383636
travní p. 176 542572
lesní poz les s budovou 5 184
lesní poz 41 238366
vodní pl. nádrž přírodní 1 9718
vodní pl. rybník 4 13285
vodní pl. tok přirozený 17 2397
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. 242 102934
ostat.pl. jiná plocha 37 14023
ostat.pl. manipulační pl. 2 611
ostat.pl. neplodná půda 104 107232
ostat.pl. ostat.komunikace 109 118419
ostat.pl. silnice 25 115032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 58 272599
Celkem KN 1669 5342124
Par. KMD 1669 5342124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 18
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 234
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 312
spoluvlastník 476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 05:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.