k.ú.: 723541 - Polabec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1349876
zahrada skleník-pařeniš. 1 33
zahrada 198 110125
travní p. 113 237162
lesní poz les(ne hospodář) 7 123100
lesní poz 43 210423
vodní pl. nádrž přírodní 1 6502
vodní pl. nádrž umělá 1 121
vodní pl. tok přirozený 1 44590
vodní pl. tok umělý 91 37346
zast. pl. zbořeniště 4 679
zast. pl. 319 83885
ostat.pl. jiná plocha 147 129251
ostat.pl. manipulační pl. 19 41975
ostat.pl. ostat.komunikace 90 58844
ostat.pl. silnice 9 39634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 56357
ostat.pl. zeleň 10 31448
Celkem KN 1351 2561351
Par. DKM 1351 2561351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 133
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 290
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 10
Celkem JED 22
LV 306
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2017
DKM 1:1000 15.05.2017
THM-V 1:2000 01.01.1978 15.05.2017
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.08.2019 06:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.