k.ú.: 723479 - Poděbaby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 437 3033669
zahrada 198 153895
ovoc. sad 1 385
travní p. 340 793944
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 74 335136
vodní pl. nádrž umělá 6 4296
vodní pl. rybník 10 9487
vodní pl. tok přirozený 9 15882
vodní pl. tok umělý 4 2733
zast. pl. zbořeniště 4 1066
zast. pl. 301 91110
ostat.pl. dráha 2 37552
ostat.pl. jiná plocha 123 166468
ostat.pl. manipulační pl. 23 32242
ostat.pl. neplodná půda 17 8476
ostat.pl. ost.dopravní pl. 50 323621
ostat.pl. ostat.komunikace 141 115244
ostat.pl. silnice 16 44753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1499
Celkem KN 1758 5171475
Par. KMD 1758 5171475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 178
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 292
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 365
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 05:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.