k.ú.: 723452 - Klanečná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 896019
zahrada 36 19990
travní p. 34 98716
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 80 258027
vodní pl. nádrž umělá 3 3496
vodní pl. tok přirozený 6 15941
vodní pl. tok umělý 1 2766
zast. pl. zbořeniště 4 385
zast. pl. 34 13971
ostat.pl. jiná plocha 12 3776
ostat.pl. manipulační pl. 2 169
ostat.pl. neplodná půda 3 77
ostat.pl. ostat.komunikace 42 42401
ostat.pl. silnice 11 14587
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 306
Celkem KN 338 1370677
Par. KMD 338 1370677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 34
LV 63
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2016
KM-D 1:2000 25.04.2001 05.10.2016
S-SK GS 1:2880 1838 25.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 03:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.