k.ú.: 723444 - Hurtova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 530646 - Hurtova Lhota NUTS5 CZ0631530646
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2041046
zahrada 110 58855
travní p. 121 256717
lesní poz 89 442762
vodní pl. nádrž umělá 1 169
vodní pl. rybník 4 10897
vodní pl. tok přirozený 1 1050
vodní pl. tok umělý 5 6780
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. 132 43295
ostat.pl. jiná plocha 56 17304
ostat.pl. manipulační pl. 17 23082
ostat.pl. neplodná půda 17 4482
ostat.pl. ostat.komunikace 71 50898
ostat.pl. silnice 4 24984
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1498
Celkem KN 992 2983836
Par. DKM 4 15897
Par. KMD 988 2967939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 128
LV 154
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 20.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 21:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.