k.ú.: 723398 - Podbřezí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576654 - Podbřezí NUTS5 CZ0524576654
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2747610
zahrada 184 208973
ovoc. sad 1 970
travní p. 173 728978
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 89 858715
vodní pl. nádrž přírodní 4 4472
vodní pl. tok přirozený 18 48353
vodní pl. tok umělý 6 9271
vodní pl. zamokřená pl. 1 192
zast. pl. společný dvůr 3 1154
zast. pl. zbořeniště 2 169
zast. pl. 197 88722
ostat.pl. jiná plocha 48 23155
ostat.pl. manipulační pl. 12 21071
ostat.pl. neplodná půda 26 16991
ostat.pl. ostat.komunikace 141 152426
ostat.pl. pohřeb. 1 675
ostat.pl. silnice 13 68513
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4439
ostat.pl. zeleň 6 11689
Celkem KN 1176 4996580
Par. DKM 722 4686152
Par. KMD 454 310428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 191
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 270
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2013
DKM-KPÚ 26.10.2009 1:1000 27.10.2009 *) část při KPÚ Hroška
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.