k.ú.: 723380 - Lhota u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576654 - Podbřezí NUTS5 CZ0524576654
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1563551
zahrada 147 185020
travní p. 137 665369
lesní poz 71 264021
vodní pl. nádrž přírodní 8 2768
vodní pl. tok přirozený 3 13303
vodní pl. tok umělý 1 552
vodní pl. zamokřená pl. 1 1314
zast. pl. zbořeniště 6 1181
zast. pl. 111 55980
ostat.pl. jiná plocha 15 5155
ostat.pl. manipulační pl. 1 3077
ostat.pl. neplodná půda 5 1348
ostat.pl. ostat.komunikace 74 62342
ostat.pl. silnice 6 41726
ostat.pl. zeleň 2 5217
Celkem KN 711 2871924
Par. DKM 590 2787032
Par. KMD 121 84892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 110
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 175
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 18:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička