k.ú.: 723363 - Podbrdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534285 - Podbrdy NUTS5 CZ0202534285
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 1166573
zahrada 139 160106
ovoc. sad 2 4622
travní p. 68 124463
lesní poz 43 2090064
vodní pl. nádrž umělá 5 4948
vodní pl. rybník 2 7642
vodní pl. tok umělý 80 28098
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 138 55252
ostat.pl. jiná plocha 9 2648
ostat.pl. manipulační pl. 7 9257
ostat.pl. neplodná půda 1 1266
ostat.pl. ostat.komunikace 74 93431
ostat.pl. silnice 20 27154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 694
ostat.pl. zeleň 1 1783
Celkem KN 872 3778110
Par. KMD 872 3778110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 89
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 135
LV 220
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.09.2020 22:14

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.