k.ú.: 723339 - Brníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565318 - Mšené-lázně NUTS5 CZ0423565318
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 5713472
zahrada 97 65185
ovoc. sad 86 61984
travní p. 206 466534
lesní poz 40 52469
vodní pl. nádrž přírodní 2 2681
vodní pl. nádrž umělá 1 595
vodní pl. tok přirozený 3 78
zast. pl. zbořeniště 4 1472
zast. pl. 181 82226
ostat.pl. jiná plocha 49 33353
ostat.pl. manipulační pl. 19 24600
ostat.pl. neplodná půda 106 90121
ostat.pl. ostat.komunikace 41 106354
ostat.pl. pohřeb. 1 4247
ostat.pl. silnice 7 32855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9011
ostat.pl. zeleň 3 840
Celkem KN 1665 6748077
Par. DKM 1354 6576480
Par. KMD 311 171597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 104
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 176
LV 270
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2015
KMD 1:1000 02.11.2015
FÚO 1:5000 01.01.1980 02.11.2015 intravilán v 1:2880 extravilán v 1:5000
S-SK GS 1:2880 1843 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 18:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička