k.ú.: 723282 - Hlubany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 2167638
zahrada 109 96393
ovoc. sad 3 14523
travní p. 55 112910
vodní pl. nádrž přírodní 2 39742
vodní pl. nádrž umělá 2 3082
vodní pl. tok přirozený 9 24532
vodní pl. zamokřená pl. 2 11668
zast. pl. zbořeniště 2 185
zast. pl. 214 156913
ostat.pl. jiná plocha 63 87499
ostat.pl. manipulační pl. 17 220074
ostat.pl. neplodná půda 23 17254
ostat.pl. ostat.komunikace 98 105574
ostat.pl. pohřeb. 1 1776
ostat.pl. silnice 6 43137
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 355
ostat.pl. zeleň 17 10006
Celkem KN 905 3113261
Par. DKM 905 3113261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 116
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 5
Celkem BUD 209
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 213
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2002
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.12.2002
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 23.09.2020 15:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička