k.ú.: 723231 - Podbořany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 7739827
chmelnice 27 55651
zahrada 1003 506312
ovoc. sad 3 22229
travní p. 133 301681
lesní poz les(ne hospodář) 8 277802
lesní poz 30 554175
vodní pl. nádrž přírodní 10 43415
vodní pl. nádrž umělá 11 19156
vodní pl. rybník 1 2460
vodní pl. tok přirozený 79 63714
vodní pl. tok umělý 1 1743
vodní pl. zamokřená pl. 13 26930
zast. pl. společný dvůr 32 11929
zast. pl. zbořeniště 18 3862
zast. pl. 1992 494738
ostat.pl. dráha 6 168605
ostat.pl. jiná plocha 426 617253
ostat.pl. manipulační pl. 161 293431
ostat.pl. neplodná půda 70 68808
ostat.pl. ostat.komunikace 421 371314
ostat.pl. pohřeb. 6 24705
ostat.pl. silnice 18 191133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 83006
ostat.pl. zeleň 138 85606
Celkem KN 5423 12029485
Par. DKM 5423 12029485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 348
č.p. byt.dům 93
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 42
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 413
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 328
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 349
bez čp/če jiná st. 182
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 37
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
Celkem BUD 1971
byt.z. byt 1136
byt.z. dílna 3
obč.z. byt 53
Celkem JED 1192
LV 2733
spoluvlastník 4725

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2007
THM-V 1:1000 01.04.1977 28.11.2007
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 25.09.2020 05:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička