k.ú.: 723207 - Vysoké - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 588334 - Vysoké NUTS5 CZ0635588334
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 3325331
zahrada 61 49568
travní p. 167 987928
lesní poz 128 1675514
vodní pl. nádrž umělá 10 23029
vodní pl. tok přirozený 47 14631
vodní pl. tok umělý 37 19152
zast. pl. 88 40981
ostat.pl. jiná plocha 143 220813
ostat.pl. manipulační pl. 13 34831
ostat.pl. neplodná půda 5 1295
ostat.pl. ostat.komunikace 94 81277
ostat.pl. pohřeb. 1 322
ostat.pl. silnice 9 43343
ostat.pl. zeleň 3 2085
Celkem KN 989 6520100
Par. DKM 989 6520100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.used 17
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 85
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 152
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.10.2020 07:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička