k.ú.: 723193 - Počítky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596442 - Počítky NUTS5 CZ0635596442
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 3771521
zahrada 68 26073
travní p. 297 1082740
lesní poz 181 761415
vodní pl. nádrž umělá 1 563
vodní pl. rybník 7 13502
vodní pl. tok přirozený 15 6924
vodní pl. tok umělý 5 3370
vodní pl. zamokřená pl. 4 1444
zast. pl. společný dvůr 2 193
zast. pl. zbořeniště 3 253
zast. pl. 122 47056
ostat.pl. jiná plocha 139 111778
ostat.pl. manipulační pl. 32 42181
ostat.pl. neplodná půda 74 33896
ostat.pl. ostat.komunikace 174 90695
ostat.pl. silnice 33 31061
ostat.pl. zeleň 5 324
Celkem KN 1603 6024989
Par. DKM 1603 6024989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.used 22
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 117
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 7
LV 199
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.