k.ú.: 723193 - Počítky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596442 - Počítky NUTS5 CZ0635596442
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 354 3761568
zahrada 83 38395
travní p. mez, stráň 1 121
travní p. 265 1087025
lesní poz 147 766930
vodní pl. nádrž umělá 1 563
vodní pl. rybník 7 13502
vodní pl. tok přirozený 9 6924
vodní pl. tok umělý 5 3370
vodní pl. zamokřená pl. 4 1444
zast. pl. společný dvůr 1 143
zast. pl. zbořeniště 2 49
zast. pl. 125 47993
ostat.pl. jiná plocha 127 108093
ostat.pl. manipulační pl. 25 40921
ostat.pl. neplodná půda 56 26051
ostat.pl. ostat.komunikace 147 90670
ostat.pl. silnice 13 31061
ostat.pl. zeleň 4 166
Celkem KN 1376 6024989
Par. DKM 1376 6024989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 120
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 7
LV 200
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.10.2020 07:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička