k.ú.: 723151 - Počepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541087 - Počepice NUTS5 CZ020B541087
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 2580125
zahrada 171 113116
ovoc. sad 1 7376
travní p. 208 1234081
lesní poz 75 1200714
vodní pl. nádrž umělá 9 7041
vodní pl. rybník 10 78354
vodní pl. tok přirozený 5 10835
vodní pl. tok umělý 7 4046
zast. pl. společný dvůr 2 105
zast. pl. zbořeniště 3 1953
zast. pl. 185 76903
ostat.pl. jiná plocha 61 59933
ostat.pl. manipulační pl. 8 45969
ostat.pl. neplodná půda 263 284820
ostat.pl. ostat.komunikace 102 119019
ostat.pl. pohřeb. 1 3388
ostat.pl. silnice 23 54765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8218
Celkem KN 1424 5890761
Par. KMD 1424 5890761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 240
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 20.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.