k.ú.: 723151 - Počepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541087 - Počepice NUTS5 CZ020B541087
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 2582696
zahrada 171 113051
ovoc. sad 1 7376
travní p. 222 1256264
lesní poz 75 1200714
vodní pl. nádrž umělá 9 7041
vodní pl. rybník 10 78354
vodní pl. tok přirozený 5 10835
vodní pl. tok umělý 7 4046
zast. pl. společný dvůr 2 105
zast. pl. zbořeniště 2 1608
zast. pl. 188 77381
ostat.pl. jiná plocha 61 55262
ostat.pl. manipulační pl. 8 45969
ostat.pl. neplodná půda 248 264726
ostat.pl. ostat.komunikace 102 118962
ostat.pl. pohřeb. 1 3388
ostat.pl. silnice 24 54765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8218
Celkem KN 1428 5890761
Par. KMD 1428 5890761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 186
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 241
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 20.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 11:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.