k.ú.: 723151 - Počepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541087 - Počepice NUTS5 CZ020B541087
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 2582696
zahrada 172 112928
ovoc. sad 1 7376
travní p. 222 1256264
lesní poz 75 1200714
vodní pl. nádrž umělá 9 7041
vodní pl. rybník 10 78354
vodní pl. tok přirozený 5 10835
vodní pl. tok umělý 7 4046
zast. pl. společný dvůr 2 105
zast. pl. zbořeniště 2 1608
zast. pl. 189 77504
ostat.pl. jiná plocha 61 55262
ostat.pl. manipulační pl. 8 45969
ostat.pl. neplodná půda 249 264726
ostat.pl. ostat.komunikace 110 118850
ostat.pl. pohřeb. 1 3388
ostat.pl. silnice 24 54765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8218
Celkem KN 1441 5890649
Par. KMD 1441 5890649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 240
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 20.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 18:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička