k.ú.: 723134 - Tetětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588865 - Počenice-Tetětice NUTS5 CZ0721588865
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2340115
zahrada 125 104825
ovoc. sad 1 3780
travní p. 4 5406
lesní poz 36 35682
vodní pl. nádrž umělá 21 16894
vodní pl. tok přirozený 19 9501
zast. pl. zbořeniště 3 357
zast. pl. 148 51982
ostat.pl. jiná plocha 91 60270
ostat.pl. manipulační pl. 3 1350
ostat.pl. ostat.komunikace 61 100357
ostat.pl. silnice 10 20028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4366
ostat.pl. zeleň 18 37021
Celkem KN 902 2791934
Par. DKM 902 2791934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 143
LV 234
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2019
DKM 1:1000 31.12.2003
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 05:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.