k.ú.: 723134 - Tetětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588865 - Počenice-Tetětice NUTS5 CZ0721588865
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1040 2425371
zahrada 132 103149
ovoc. sad 2 3648
travní p. 43 12856
lesní poz 68 33766
vodní pl. nádrž umělá 31 16299
vodní pl. tok přirozený 91 9000
zast. pl. zbořeniště 3 357
zast. pl. 148 52115
ostat.pl. jiná plocha 88 45456
ostat.pl. manipulační pl. 6 2215
ostat.pl. neplodná půda 6 1869
ostat.pl. ostat.komunikace 301 61015
ostat.pl. silnice 121 20763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4366
Celkem KN 2083 2792245
Par. DKM 2083 2792245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 141
LV 242
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 19:17

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.