k.ú.: 723126 - Počenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588865 - Počenice-Tetětice NUTS5 CZ0721588865
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 488 4654106
zahrada 238 147747
travní p. 37 16131
lesní poz 38 86424
vodní pl. nádrž umělá 1 1343
vodní pl. tok přirozený 87 39108
zast. pl. 276 116320
ostat.pl. jiná plocha 84 44056
ostat.pl. manipulační pl. 20 54570
ostat.pl. ostat.komunikace 154 212108
ostat.pl. pohřeb. 2 4506
ostat.pl. silnice 39 28884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12939
ostat.pl. zeleň 30 75487
Celkem KN 1497 5493729
Par. DKM 1497 5493729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 189
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 260
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 407
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.12.2019
DKM 1:1000 31.12.2003
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 05:01

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.