k.ú.: 723126 - Počenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588865 - Počenice-Tetětice NUTS5 CZ0721588865
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1235 4813644
zahrada 236 147181
travní p. 92 45387
lesní poz 82 72578
vodní pl. nádrž umělá 7 3868
vodní pl. tok přirozený 91 17137
vodní pl. tok umělý 64 22464
zast. pl. 281 116322
ostat.pl. jiná plocha 185 51715
ostat.pl. manipulační pl. 137 47143
ostat.pl. neplodná půda 33 3914
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 115
ostat.pl. ostat.komunikace 491 106217
ostat.pl. pohřeb. 4 4506
ostat.pl. silnice 67 24538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12059
ostat.pl. zeleň 12 4510
Celkem KN 3027 5493298
Par. DKM 3027 5493298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 189
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 260
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 409
spoluvlastník 850

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003
FÚO 1:2000 31.12.1972 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.