k.ú.: 723100 - Počedělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566586 - Počedělice NUTS5 CZ0424566586
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 690 2723041
chmelnice 106 382755
zahrada skleník-pařeniš. 1 12
zahrada 122 47674
travní p. 76 79100
lesní poz les s budovou 4 143
lesní poz 139 97529
vodní pl. nádrž přírodní 1 280
vodní pl. nádrž umělá 1 558
vodní pl. tok přirozený 71 342910
vodní pl. zamokřená pl. 5 1227
zast. pl. společný dvůr 8 1061
zast. pl. zbořeniště 10 4210
zast. pl. 110 49015
ostat.pl. jiná plocha 60 13655
ostat.pl. manipulační pl. 24 14972
ostat.pl. neplodná půda 25 17890
ostat.pl. ostat.komunikace 279 120976
ostat.pl. pohřeb. 1 1136
ostat.pl. silnice 13 21288
ostat.pl. zeleň 9 2518
Celkem KN 1755 3921950
Par. KMD 1755 3921950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 108
LV 134
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2011
S-SK GS 1843 27.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 19.09.2020 04:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.