k.ú.: 723053 - Počátky u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 3560037
zahrada 111 57718
ovoc. sad 2 4206
travní p. 143 766175
lesní poz 123 1679759
vodní pl. rybník 1 5269
vodní pl. tok přirozený 4 4533
vodní pl. tok umělý 10 1425
vodní pl. zamokřená pl. 2 1406
zast. pl. společný dvůr 2 182
zast. pl. zbořeniště 1 463
zast. pl. 118 56246
ostat.pl. jiná plocha 27 10930
ostat.pl. manipulační pl. 29 15619
ostat.pl. neplodná půda 4 599
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 183195
ostat.pl. ostat.komunikace 151 136863
ostat.pl. silnice 1 19378
Celkem KN 1101 6504003
Par. DKM 6 48922
Par. KMD 1095 6455081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 107
LV 172
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.03.2019 07.03.2019 *) Rozhodnutí SPÚ - JPÚ - upřesnění přídělu - odstranění ZEGP
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.09.2020 00:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička