k.ú.: 723045 - Dobkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1508415
zahrada 154 78863
ovoc. sad 1 3076
travní p. skleník-pařeniš. 1 20
travní p. 64 441748
lesní poz 30 859187
vodní pl. nádrž umělá 5 49620
vodní pl. rybník 4 10393
vodní pl. tok přirozený 1 387
vodní pl. zamokřená pl. 1 671
zast. pl. společný dvůr 2 2125
zast. pl. zbořeniště 2 270
zast. pl. 176 34791
ostat.pl. jiná plocha 28 7110
ostat.pl. manipulační pl. 44 34897
ostat.pl. neplodná půda 5 766
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 141018
ostat.pl. ostat.komunikace 48 69740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1388
Celkem KN 731 3244485
Par. KMD 731 3244485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 174
LV 230
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.05.2019 05:36

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.