k.ú.: 723037 - Vesce u Počátek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548561 - Počátky NUTS5 CZ0633548561
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1874361
zahrada 64 43913
travní p. 73 325810
lesní poz 71 256202
vodní pl. nádrž umělá 5 9091
vodní pl. rybník 7 20374
vodní pl. tok umělý 12 6588
vodní pl. zamokřená pl. 2 1860
zast. pl. společný dvůr 5 980
zast. pl. 68 29017
ostat.pl. jiná plocha 3 10068
ostat.pl. manipulační pl. 46 47141
ostat.pl. neplodná půda 10 4572
ostat.pl. ostat.komunikace 102 61832
ostat.pl. silnice 25 18149
Celkem KN 686 2709958
Par. DKM 686 2709958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 62
LV 92
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.01.2009
THM-V 1:1000 31.12.1976 28.01.2009
THM-V 1:2000 31.12.1976 28.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička