k.ú.: 722961 - Stražiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564214 - Počaply NUTS5 CZ020B564214
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 787537
zahrada 19 11680
ovoc. sad 1 3320
travní p. 62 202154
lesní poz 24 466421
vodní pl. nádrž umělá 2 4608
vodní pl. tok přirozený 2 3612
zast. pl. 21 9320
ostat.pl. jiná plocha 6 4979
ostat.pl. manipulační pl. 5 1467
ostat.pl. neplodná půda 12 4910
ostat.pl. ostat.komunikace 23 29205
ostat.pl. pohřeb. 1 522
Celkem KN 268 1529735
Par. KMD 268 1529735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 20
LV 56
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK GS 1:2880 1824 27.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.