k.ú.: 722952 - Počaply u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564214 - Počaply NUTS5 CZ020B564214
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 3134615
zahrada 49 40198
travní p. 71 627578
lesní poz 87 2203840
vodní pl. nádrž umělá 9 124471
vodní pl. rybník 1 1572
vodní pl. tok přirozený 10 27056
vodní pl. tok umělý 1 1417
vodní pl. zamokřená pl. 2 6402
zast. pl. zbořeniště 2 278
zast. pl. 81 46509
ostat.pl. jiná plocha 28 18941
ostat.pl. manipulační pl. 8 19105
ostat.pl. neplodná půda 66 125130
ostat.pl. ostat.komunikace 58 195591
ostat.pl. silnice 5 41374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3031
ostat.pl. zeleň 1 420
Celkem KN 628 6617528
Par. DKM 628 6617528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 77
LV 138
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2015
S-SK GS 1:2880 1830 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.